Openbare basisschool West 

23 februari 2017: schoolreis groepen 3

Op donderdag 23 februari gaan de groepen 3 op schoolreis. De bestemming is Monkey Town in Gouda. De kinderen worden op de normale tijd op school verwacht. We vertrekken om 9.00 uur met de bus en zijn rond 14.30 uur weer terug. Verdere informatie volgt binnenkort.

Verkeer rondom de school

’s-Morgens is het nog donker op het moment dat u uw kinderen naar school brengt of als zij zelfstandig te voet of op de fiets naar school gaan. Wij vragen u – in het belang van de veiligheid van alle kinderen – om extra alert te zijn. Gelukkig houden de meeste ouders en bewoners goed rekening met de situatie waarin er veel kinderen aan het verkeer deelnemen. Het beperkte verbod om de Berliozstraat in en uit te mogen rijden helpt hierbij als iedereen zich hieraan houdt (zie hieronder). Alleen bewoners met een officiële ontheffing van de gemeente mogen tijdens deze korte periode van het rijverbod zich met hun voertuig verplaatsen.

In- en uitrijdverbod Berliozstraat

Iedereen wil zijn/haar eigen kind veilig naar school brengen. Dat vraagt van ons allemaal om voorzichtigheid tijdens het begin en einde van de schooldag. Uit veiligheidsoverwegingen is er een in- en uitrijdverbod in de Berliozstraat geldig. De tijden hiervan hangen onder het bord als u de straat inrijdt. Steekproefsgewijs houdt de politie hier toezicht op. We verzoeken u dringend om hier rekening mee te houden in belang van de kinderen. Wij vragen u daarom om zelf goed op te letten tijdens het in/uit rijden. Blijf voorzichtig! Dank voor uw medewerking!

CO2 meters aangeschaft voor controle luchtkwaliteit

Als er veel mensen bij elkaar zijn in een beperkte ruimte – zoals in een klaslokaal – dan ontstaat er na verloop van tijd CO2. Het is dus belangrijk dat er voldoende frisse lucht in een lokaal wordt toegelaten. Leerkrachten zijn zich hiervan bewust, maar het helpt om de luchtkwaliteit in de gaten te houden. De medezeggenschapsraad heeft vanuit haar budget de aanschaf van 8 digitale meters mogelijk gemaakt die meerdere waarden meten waaronder CO2 en de luchtvochtigheid. Wij gaan hier gebruik van maken in beide gebouwen. Als uit de metingen blijkt, dat de luchtkwaliteit op bijvoorbeeld warme dagen niet aan de eisen voldoet, dan zullen wij gepaste maatregelen nemen. De medezeggenschapsraad willen wij bedanken voor het mogelijk maken van deze aanschaf.

Nieuwe Berengroep start na de kerstvakantie!

Na de kerstvakantie start er een nieuwe instroomgroep voor kleuters, de Berengroep. Deze groep staat onder leiding van juf Sabrina Zaal. De extra kleutergroep zorgt ervoor dat een goede en geleidelijke instroom van jongste kleuters in onze school goed verloopt.

Een pluim van de onderwijsinspectie

Obs West heeft op 13 december 2016 een pluim gekregen van de onderwijsinspectie. De onderwijsinspectie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en stimuleert scholen en instellingen deze kwaliteit te verbeteren. Onze school krijgt voor de komende vier jaar weer een basisarrangement voor toezicht door de onderwijsinspectie. De onderwijsinspecteurs waren onder de indruk van ons brede aanbod voor de leerlingen en heeft onze school voor meerdere onderdelen van het onderwijs de kwalificatie goed gegeven.

Nieuw logo obs West

Onze school heeft een nieuw logo. De uil blijft het symbool van onze school, maar nu in een frisse en hedendaagse vorm. O.a. de kinderen van de kinder MR en personeelsleden hebben reacties gegeven op de eerste ontwerpen. Het nieuwe logo is een voorbode van meer veranderingen. In de loop van het schooljaar komt er ook een nieuwe website voor onze school. Wij houden u op de hoogte.

Klik hier voor contactgegevens
Klik hier voor contactgegevens

Copyright © 2013 obs West       -       Disclaimer       -       Privacyverklaring       -       Cookieverklaring       -       Webmaster

Om onze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Lees s.v.p. ons cookiebeleid. Als u onze website gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent.