Openbare basisschool West 

Medezeggenschapsraad (ouders, personeel, kinderen)

De medezeggenschapsraad (MR) van obs West is een overlegorgaan waarbij personeel en ouder(s)/verzorger(s) samen met de schooldirectie overleg hebben over het beleid van obs West en de uitvoering hiervan. De MR mag alle onderwerpen die de school aangaan bespreekbaar maken. De MR is bevoegd ongevraagd en op verzoek voorstellen te doen en standpunten te bepalen en bevordert zoveel mogelijk openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. In samenwerking met de school organiseert de MR van obs West ook themabijeenkomsten voor de ouder(s)/verzorger(s). Meer informatie over de MR en haar werkwijze is terug te vinden op de website onder MR & OR.

Onder MR & OR zijn ook de agenda’s en notulen van de vergaderingen te vinden en de namen van de leden die op dit moment in de MR zitten. De MR vergadert regelmatig in de personeelskamer van het hoofdgebouw. Deze vergaderingen zijn voor het grootste deel (tot de pauze) openbaar. U bent als ouder/verzorger dus ook altijd welkom.

De kindermedezeggenschapsraad (KMR) is eind 2014 opgericht. In deze vertegenwoordiging van de kinderen zitten leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Zij vergaderen vijf keer per jaar. De kindermedezeggenschapsraad adviseert de directie op diverse punten. Een voorbeeld hiervan is het geven van adviezen over het herinrichten van de schoolpleinen. 


 

Copyright © 2013 obs West       -       Disclaimer       -       Privacyverklaring       -       Cookieverklaring       -       Webmaster

Om onze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Lees s.v.p. ons cookiebeleid. Als u onze website gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent.