Openbare basisschool West 

Klas voor de toekomst

■ Home ■ Foto's ■ In de pers ■ Partners Presentatie ■ Projectplannen Wat bieden wij?


De klas voor de toekomst is een groot lokaal van 100 m², ingericht met de meest vernieuwende leermiddelen, technische toepassingen, meubilair en materialen. Er wordt gewerkt in hoeken en groepen, waarbij het accent ligt op ontdekkend en ervaringsgericht leren. De leerlingen komen er door te doen achter dat leren leuk is! De leerkrachten doen ervaringen op met nieuwe didactische werkvormen en methodische aanpak, die ook toegepast kunnen worden in een traditionele klas.

De klas van de toekomst is een initiatief van ons bestuur BLICK en diverse bedrijven en is ingericht in onze tweede vestiging. In een moderne multimediale setting kan onderwijs gegeven worden met behulp van allerlei moderne hulpmiddelen.

Dit schooljaar zijn we bezig met een oriëntatie op een nieuwe methode voor geschiedenis. Hiervoor hebben we diverse contacten met uitgeverijen, zo ook met Zwijsen, die de methode “De Trek” uitgeeft. We doen dit onder andere in de klas van de toekomst. De lessen van “De Trek” zullen hier gegeven worden samen met de gastdocenten van deze klas, Ellen Bourne en Johan Hof, waarbij het accent ligt op samenwerkend en ontdekkend leren. De groepen 5 t/m 8 werken ieder gedurende de ochtenden of de middagen twee weken in de klas van de toekomst met “De Trek”. 

Waarom een klas van de toekomst?

De klas van de toekomst richt zich op het kind en de leerbehoefte van het kind. Dat betekent dat:

1. Het kind actief op zoek gaat en in staat is zelf kennis te vergaren,
2. in een sociale context,
3. waarin het leren betekenisvol is,
4. met mogelijkheden voor gedifferentieerd werken volgens digitale leerlijnen,
5. in een uitdagende rijke omgeving met instructietafels, hoeken en individuele werkplekken,
6. met een aanbod van virtuele leeromgevingen en
7. met gebruikmaking van alle mogelijke werkvormen.

De rol van de leerkracht blijft cruciaal maar wijzigt in een meer coachende rol. De leerkracht blijft instructie geven, blijft begeleiden en blijft volgen. In het klassenmanagement komt meer tijd vrij voor individuele ondersteuning van kinderen.

De inrichting van het lokaal

De klas van de toekomst gaat onder meer uit van een geheel andere opzet en inrichting van het klaslokaal: veel ruimte, looproutes, bewegingsvrijheid voor leerlingen om vaardigheden op te doen, zelf-ontdekkend te leren en te experimenteren. Het lokaal wordt ingericht met een techniekhoek, een handvaardigheidhoek, een scheikundehoek, een kookhoek, een crea-, drama- en muziekhoek en een leeshoek.

Maar ook is er de beschikking over een zeer innovatieve en efficiënte inzet van ICT-middelen, waardoor de leerkracht beduidend meer mogelijkheden geboden krijgt om enerzijds kinderen te bieden wat hen toekomt en zich anderzijds te richten op specifieke leerproblemen, vraagstellingen of hiaten.

In de klas van de toekomst nemen de computers de rol van het traditionele leer- en werkboek over. Elk kind kan in eigen tempo en op eigen niveau werken, waardoor het bijvoorbeeld mogelijk wordt dat er, veel meer dan nu het geval is, gerichte remediërende programma’s worden ingezet, maar ook dat potentiële Vwo-leerlingen al op de basisschool bezig zijn met wiskunde of een vreemde taal. Hierdoor geeft de klas van de toekomst ons onderwijs een kwalitatieve impuls en brengt het onderwijs op maat weer een stap dichterbij.

Copyright © 2013 obs West       -       Disclaimer       -       Privacyverklaring       -       Cookieverklaring       -       Webmaster

Om onze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Lees s.v.p. ons cookiebeleid. Als u onze website gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent.