Openbare basisschool West 

Informatie naar ouder(s)/verzorger(s)

Onze informatievoorziening naar ouder(s)/verzorger(s) is als volgt:

  • digitale nieuwsbrief West-uiltjes: wekelijkse wetenswaardigheden van obs West. Aaanmelden voor het ontvangen van West-uiltjes per e-mail kan hier;
  • de ABC informatie- en activiteitenkalender;
  • de website: www.obswest.nl;
  • Facebook pagina's per parallel;
  • het schoolplan (zie hier);
  • de schoolgids (zie hier). Deze ligt ook ter inzage bij de administratie.

Informatievoorziening in geval van scheiding

Ouders hebben het recht om door de school geïnformeerd te worden over de vorderingen van hun kind op school. Na de scheiding zijn in principe beide ouders met het gezag over het kind belast. In die gevallen hebben beide ouders wat betreft de informatievoorziening gelijke rechten. Onze school verstrekt de informatie in principe via de ouder bij wie het kind in huis woont en van wie de adresgegevens op het aanmeldingsformulier staan vermeld. De school gaat ervan uit dat de betreffende ouder alle relevante informatie aan de ander doorgeeft.

Indien dit niet mogelijk is, moet dit schriftelijk kenbaar gemaakt worden door middel van een verzoek om de andere ouder op dezelfde wijze door school te laten informeren. De school zal een dergelijk verzoek altijd honoreren, tenzij het belang van het kind zich tegen het verschaffen van informatie verzet.
Bovenstaande geldt ook voor gescheiden ouders met ouderlijk gezag bij één ouder.
In bijzondere gevallen kan, bijvoorbeeld als gevolg van een rechterlijk vonnis, de informatieplicht van de school vervallen.

Ouders hebben ook een informatieplicht richting school bij wijzigingen betreffende de burgerlijke stand. Indien ouders dit nalaten is de school niet verantwoordelijk te houden voor het geven van uitvoering aan de informatieplicht.

 

Copyright © 2013 obs West       -       Disclaimer       -       Privacyverklaring       -       Cookieverklaring       -       Webmaster

Om onze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Lees s.v.p. ons cookiebeleid. Als u onze website gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent.