Openbare basisschool West 

Overgang/verlenging

Op obs West werken we met jaargroepen, waarin kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar zitten, behalve in de kleutergroepen. Kleuters van verschillende leeftijden zitten - indien mogelijk - bij elkaar in zogenaamde heterogene groepen (groep 1 en 2). Het is vooral voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen van belang dat ze van elkaar leren en leren elkaar te helpen.

Jonge kinderen in de groepen 1-2
De ervaring leert dat een kind gemiddeld zo’n twee schooljaren behoefte heeft aan kleuteronderwijs om voldoende te rijpen voor de voortgang naar groep 3. Bij de kinderen die jarig zijn tussen de zomervakantie en de kerstvakantie bestaat de mogelijkheid dat ze korter dan 2 jaar zullen kleuteren. Voor veel kinderen is dit geen probleem, maar voor sommige kinderen blijkt het toch te kort. Zij hebben meer tijd nodig om te rijpen, om aan bepaalde criteria te voldoen die nodig zijn voor succes in groep 3 en later. Er kan dan gekozen worden voor verlenging van de kleutertijd in groep 1 of groep 2, afhankelijk van de behoefte en mogelijkheden van een kind. Dit gebeurt in overleg met ouders en altijd met uitleg over de gang van zaken. Naast gegevens uit observaties en toetsen over de taal/lees- en rekenontwikkeling, zijn ook zaken als weerbaarheid, zelfvertrouwen, concentratie en tempo belangrijk om door te kunnen stromen naar groep 3. De school heeft hiervoor een speciaal protocol ontwikkeld. Het protocol is in te zien bij de groepsleerkracht en de intern begeleider. Hierin staat ook informatie over de oudere kleuters die langer dan twee jaar kleuteren, over verlenging en versnelling.

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 worden eenmaal per jaar bevorderd. Een enkele maal wordt, na overleg met de ouder(s)/verzorger(s), besloten een kind nog een jaar over te laten doen/verlenging of voorwaardelijk over te laten gaan naar het volgende leerjaar.

Hoewel we kiezen voor een gezamenlijk proces met ouder(s)/verzorger(s) betreffende de voortgang van een kind, beslist de school uiteindelijk over verlenging of voortgang.

Copyright © 2013 obs West       -       Disclaimer       -       Privacyverklaring       -       Cookieverklaring       -       Webmaster

Om onze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Lees s.v.p. ons cookiebeleid. Als u onze website gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent.