Openbare basisschool West 

Interne begeleiding

Onze school werkt met intern begeleiders die zich specifiek richten op kinderen met een speciale onderwijsbehoefte. Zij werken nauw samen met de leerkrachten, de plusgroep specialist en het management. De intern begeleiders kunnen een beroep doen op externe deskundigen, zoals de jeugdarts/jeugdverpleegkundige, medewerkers (school)maatschappelijk werk, bureau Jeugdzorg en de leerplichtambtenaar.

In het kader van de wet Passend Onderwijs maakt onze school deel uit van het samenwerkingsverband van verschillende scholen in de regio 'Aan den IJssel' (www.aandenijssel.nl). Indien nodig kan zo ook gebruik gemaakt worden van de kennis die binnen andere scholen en/of het Expertisecentrum De Bouwsteen aanwezig is om aan individuele leerlingen passende hulp te bieden. Tevens kan hulp worden ingehuurd bij externe schoolbegeleidingsinstanties.

Copyright © 2013 obs West       -       Disclaimer       -       Privacyverklaring       -       Cookieverklaring       -       Webmaster

Om onze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Lees s.v.p. ons cookiebeleid. Als u onze website gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent.